iklan....Layanan iklan anda.. untuk di klik

SELAMAT DATANG..Para tetamu yang dikasihi

Khamis, 29 April 2010

alt code symbol for facebook

PC - 1. Dapatkan kod Alt.

Cari kod berangka yang sesuai dengan simbol anda ingin menaip masuk anda akan melihat semua kod Alt disenaraikan di bawah ini.
2. Aktifkan Num Lock.

Num Lock Biasanya adalah butang terletak di sebelah kanan keyboard (pada butang berangka). It "membuka" pad numerik. Bila anda akan mengaktifkannya, penunjuk Num Lock hijau akan bersinar hijau.
3. Tekan "Alt" (butang).

Anda perlu menekan terus butang Alt pada keyboard anda.
4. Taip kod Alt di (menggunakan butang Keypad).

Lakukan ini butang Alt sambil menekan. Kod harus dimasukkan pada butang Numeric (pad kanan pada keyboard biasa). It's a pad butang pada bahagian dari keyboard anda. Lihat gambar untuk melihat tampilannya. Masukkan kod Alt ada simbol berangka yang ingin anda buat.
5. Release Alt-kunci.

Jika anda melakukan segala sesuatu tepat pada saat itu simbol seharusnya dimasukkan selepas anda telah menerbitkan butang Alt.
☺☺☺ ☻☻☻ ♥♥♥
laptop -Laptop ("notebook") mempunyai butang Fungsi ("FN"). Biasanya memiliki warna biru itu.
Cari butang laptop anda
laptop kunci tertentu boleh bertindak sebagai keypad numerik. Lihat foto untuk melihat kunci apa yang saya bicarakan. Aku diserlahkan orang yang membuat bahagian keypad numerik. Anda boleh melihat nomer-nomer pada mereka. Jika anda mengaktifkan "NumLk", kunci-kunci akan bertindak sebagai butang keypad apabila anda menekan butang "FN" butang.

Jika anda tidak dapat mencari butang-butang pada keyboard laptop anda - termasuk orang yang berdiri di tempat yang sama seperti yang ("7", "8", "9", "u", "i", "o", "j "," k "," l "dan" m "kancing).

Tangga

1. Mengaktifkan NumLk

Anda mungkin perlu untuk secara bersamaan tekan "FN" dan "ScrLk" butang. Itulah kombinasi untuk "" butang NumLk pada beberapa laptop
2. Tekan dan tahan "Alt" kunci
3. Masukkan kod simbol Alt

Lakukan ini sambil memegang "Alt" butang ditekan. Alt Taip kod pada keypad numerik laptop anda.

Jika ini tidak berjaya - cuba secara bersamaan memegang "FN" dan "Alt" kunci bukan hanya "Alt".
contoh kod simbol alt.↓
1 ☺
2 ☻
3 ♥
4 ♦
5 ♣
6 ♠
7 •
8 ◘

○ 9
◙ 10
♂ 11
♀ 12
♪ 13
♫ 14
☼ 15
► 16

17 ◄
18 ↕
19 ‼
20 ¶
21 §
22 ▬
23 ↨
24 ↑

↓ 25
→ 26
← 27
∟ 28
↔ 29
▲ 30
▼ 31
32
33 !
34 "
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 < = 61 > 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
V 86
W 87
X 88

89 Y
90 Z
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t

u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
Δ 127
² 253
€ 0128
‚ 0130
ƒ 0131
„ 0132
… 0133
† 0134
‡ 0135
ˆ € 0136
‰ 0137
Š 0138
‹ 0139
Π0140
Ž 0142
‘ 0145
’ 0146
“ 0147
” 0148

0149 •
0150 –
0151 —
0152 ˜
0153 ™
0154 š
0155 ›
0156 œ
0158 ž
0159 Ÿ
0160
0161 ¡ Ў
0162 ¢ ў
0163 £
0164 ¤
0165 ¥
0166 ¦
0167 §
0168 ¨
0169 ©
0170 ª
0171 «
0172 ¬
0173 ­
0174 ®
0175 ¯

° 0176
± 0177
² 0178
³ 0179
´ 0180
µ 0181
¶ 0182
· 0183
¸ 0184
¹ 0185
º 0186
» 0187
¼ 0188
½ 0189
¾ 0190
¿ 0191
À 0192
Á 0193
 0194
à 0195
Ä 0196
Å 0197
Æ 0198
Ç 0199
È 0200
É 0201
Ê 0202

0203 Ë
0204 Ì
0205 Í
0206 Î
0207 Ï
0208 Ð
0209 Ñ
0210 Ò
0211 Ó
0212 Ô
0213 Õ
0214 Ö
0215 ×
0216 Ø
0217 Ù
0218 Ú
0219 Û
0220 Ü
0221 Ý
0222 Þ
0223 ß
0224 à
0225 á
0226 â
0227 ã
0228 ä
0229 å

æ 0230
ç 0231
è 0232
é 0233
ê 0234
ë 0235
ì 0236
í 0237
î 0238
ï 0239
ð 0240
ñ 0241
ò 0242
ó 0243
ô 0244
õ 0245
ö 0246
÷ 0247
ø 0248
ù 0249
ú 0250
û 0251
ü 0252
ý 0253
þ 0254
ÿ 0255


p/s- bukan hanya di facebook tetapi hampir semua laman² sembang seperti friendster,myspace dan banyak lagi boleh juga digunakan simbol ini.

0 ulasan: